Menu
Ankieta
Czy chciałbyś, aby urząd w Twoim miejscu zamieszkania świadczył usługi drogą elektroniczną?
Tak
Nie
Nie wiem
Subskrypcja
podaj swój adres e-mail

Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 2007-08-01
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 jest pierwszym polskim programem operacyjnym na lata 2007-2013 zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Program stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia..
więcej
Wiceminister Grzegorz Bliźniuk spotkał się z Komitetem Otwartych Standardów KIGEiT 2007-07-27
W dniu 26.07.2007r. w gmachu MSWiA odbyło się spotkanie wiceministra Grzegorza Bliźniuka, odpowiedzialnego za dział administracji rządowej „informatyzacja” i za budowę polskiego komponentu SIS/VIS z przedstawicielami Komitetu Otwartych Standardów..
więcej
Program Innowacyjna Gospodarka przesłany do Komisji Europejskiej 2007-07-26
W efekcie trwających od końca maja br. spotkań negocjacyjnych z Komisją Europejską, strona polska po uwzględnieniu uwag Komisji, przygotowała poprawioną wersję Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i 24 lipca br. przesłała do KE dokument..
więcej
Bruksela zaakceptowała program Pomoc Techniczna 2007-07-26
Polska może zacząć wydawać pierwsze 600 mln euro z ponad 67 mld euro, które dostaniemy z Unii w latach 2007-2013. KE zatwierdziła pierwszy polski program operacyjny - Pomoc Techniczną. Polska dołączyła do grona państw członkowskich UE, którym Komisja..
więcej
Rada Informatyzacji II kadencji na lata 2007-2009 2007-07-25
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) Pan Janusz Kaczmarek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji..
więcej
Jakie zapisy s.i.w.z. są najczęściej podważane przez arbitrów 2007-07-25
Artykuł 36 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia minimalną treść, jaką powinna zawierać specyfikacja istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.). Są to ogólne wymagania, które zamawiający każdorazowo będzie konkretyzował dla potrzeb przygotowywanego..
więcej
1  «««  146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154  »»»  154
Wyszukiwarka
wyszukaj na stronie
  copyright © 2007 by IRSI Pozycjonowanie  |  CMS   powered by Edito
 
Cyfrowy Urząd - e-government - elektroniczna administracja