Menu
Ankieta
Czy chciałbyś, aby urząd w Twoim miejscu zamieszkania świadczył usługi drogą elektroniczną?
Tak
Nie
Nie wiem
Subskrypcja
podaj swój adres e-mail

Artykuły

W celu znalezienia właściwego artykułu możesz skorzystać z wyszukiwarki.
Kategoria
Okres
Autor
Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem
W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój źródeł prawa publicznego dotyczącego środków komunikacji elektronicznej. Podstawowe w tym względzie znaczenie należy przyznać art. 58 ust.2 ustawy o podpisie elektronicznym.
pobierz artykuł
Dokument elektroniczny w administracji publicznej
Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o podpisie elektronicznym administracja publiczna stanęła przed bardzo trudnym zadaniem wdrożenia..
pobierz artykuł
Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój źródeł prawa publicznego dotyczącego środków komunikacji elektronicznej. Podstawowe w tym względzie znaczenie należy przyznać art.58 ust.2 ustawy o podpisie elektronicznym.
pobierz artykuł
Jak przedsiębiorcy postrzegają bariery administracyjne?
Dla każdego przedsiębiorcy sprawą najwyższej wagi jest to, w jakich uwarunkowaniach prawnych przychodzi mu działać. To one bowiem przekładają się na jego zdolność do skutecznego konkurowania na rynku krajowym, a także na rynkach międzynarodowych.
pobierz artykuł
Krytyczny komentarz do ustawy o informatyzacji
Budowa publicznych systemów teleinformatycznych jest procesem bardzo złożonym, warunkowanym wieloma czynnikami technologicznymi, prawnymi i organizacyjnymi. Niedocenianie trudności staje się często źródłem opóźnień i nieprawidłowości wdrażanych rozwiązań.
pobierz artykuł
Cicha wojna administracji z biurokracją
We współczesnych realiach gospodarczych prowadzenie działalności gospodarczej w dużej mierze wiąże się z przestrzeganiem wielu przepisów prawnych, stanowiących dla przredsiębiorcy obowiązek prawny.
pobierz artykuł
Podpis elektroniczny w administracji publicznej - po co i dla kogo?
Elektroniczna administracja rodzi się w ogromnych bólach, chociaż wydawałoby się, że tak naprawdę istotnych przeszkód już nie ma. Przecież Sejm RP wyraźnie się określił, konsekwentnie Sejm RP przyjął istotne ustawy.
pobierz artykuł
Przykłady dysfunkcyjnej praktyki
E-administracja staje się temat numer jeden. Mówi się o niej i pisze ostatnio bardzo często. Jednak od ciągłego powtarzania "słodko, słodko" w ustach bardziej słóodko się nie robi.
pobierz artykuł
Na tropie wyróżnika
Wyobraźcie sobie Państwo dyrektora w urzedzie. Na przykład dyrektora generalnego lub dyrektora jego biura. Albo lepiej samego szefa. Bywa, że taki dyrektor codziennie dekretuje dziesiątki (a może setki) pism
pobierz artykuł
Jak przedsiębiorcy postrzegają bariery administracyjne
Dla każdego przedsiębiorcy sprawą najwyższej wagi jest to, w jakich uwarunkowaniach prawnych przyvchodzi mu działać. To one bowiem przekładają się na jego zdolność do skutecznego konkurowania na rynku krajowym, a także rynkach międzynarodowych.
pobierz artykuł
Standaryzacja dokumentów elektronicznych wytwarzanych w podmiotach publicznych
Największym problemem e-administracji nie jest standaryzowanie dokumentów tworzonych przez obywateli i firmy, ale standaryzowanie dokumentów tworzsonych przez same urzędy. Ze względu na niezależność samorządów od władzy centralnej istnieje obawa..
pobierz artykuł
Co dalej z informatyzacją administracji? cz.II
Rozważałem też, które z nich stanowią źródło obowiązków dla administracji publicznej i jak to się miało do faktu przesunięcia terminu wdrożenia podpisu elektronicznego.
pobierz artykuł
Co dalej z informatyzacją administracji? cz. I
Przesunięcie obowiązku wdrożenia podpisu elektronicznego w administracji publicznej aż na maj 2008 roku wywołało spore zamieszanie. W efekcie zaróno samorządy, jak i cała administracja rządowa są mocno zdezorientowane.
pobierz artykuł
Lepsze stanowienie prawa
Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki, jaka odbyła się 9 października 2006 roku w Warszawie, poświęcona była problematyce doskonalenia przepisów prawnych, które z racji swojego wysokiego stopnia komplikacji..
pobierz artykuł
Przyszłość e-administracji
Strategia Lizbońska była od 200 roku również źrółem europejskich programów informatyzacji administracji. Na ich podstawie powstały programy przyjaznego e-Govermmentu, realizowane przez każdy z krajów UE..
pobierz artykuł
Biała Ksiega Nowego BIP - Głos w dyskusji
Najważniejszym i podstawowym problemem istniejących obecnie BIP-ów jest to, że nie są one zbudowane na podstawie jednego, spójnego standardu - każdy BIP został stworzony "według swobodnego uznania" - czy to danego urzędu..
pobierz artykuł
Wniesienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną
Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej pojawia się w kontekście informatyzacji administracji publicznej głónie ze względu na Biuletyn Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 8 ust.1 UDIP jest to urzędowy publikator..
pobierz artykuł
Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami drogą do transformacji administracji publicznej
Panuje dość powszechna zgoda, że polska administracja wszystkich szczebli powinna w większym stopniu korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tym kontekście najczęściej mówi się o "informatyzacji administracji"..
pobierz artykuł
Dostosowanie administracji do wyzwań elektronicznej gospodarki
Nowoczesne państwo wymaga administracji publicznej, która jest niezbiurokratyzowana, transparentna, skuteczna, tania i szybka. Od jakości funkcjonowania administracji w dużym stopniu zależy efektywność gospodarki..
pobierz artykuł
Czego przedsiębiorcy chcą od administracji
W dyskusji, jaka miała miejsce także na łamach "elektronicznej administracji", nieraz poruszano kwestię tzw. jednego okienka przy rejestracji firmy. Choć jesteśmy zwolennikami wykorzystywania technologii informacyjnych w kontaktach przedsiębiorców..
pobierz artykuł
Jedno okienko - sytuacja na froncie...
14 grudnia 2006 roku, w trakcie seminarium "Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa" odbywającego się w SGH, miałem okazję przedstawić referat dotyczący problemów elektronicznej współpracy rządu i samorządu..
pobierz artykuł
Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego
Czym właściwie jest dokument elektroniczny? Wydaje się, że aby zdefiniować ten termin, należy wyjść od pojęcia "dokument". Czy jedak będzie to słuszne założenie matodologiczne - zważywszy na definicję dokumentu elektronicznego..
pobierz artykuł
Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego
Czym właściwie jest dokument elektroniczny? Wydaje się, że aby zdefiniować ten termin, należy wyjść od pojęcia "dokument". Czy jedak będzie to słuszne założenie matodologiczne - zważywszy na definicję dokumentu elektronicznego..
pobierz artykuł
Na marginesie PIP 2007-2010
Już w poprzednim wydaniu Elektronicznej Administracji, w numerze 6/2006, zamierzaliśmy dokonać podsumowania mijającego roku. Czy fakt, że mino deklaracji ze strony naszego wypróbowanego grona autorów..
pobierz artykuł
1  |  2  |  3  następna  
Wyszukiwarka
wyszukaj na stronie
  copyright © 2007 by IRSI Pozycjonowanie  |  CMS   powered by Edito
 
Cyfrowy Urząd - e-government - elektroniczna administracja