Menu
Ankieta
Czy chciałbyś, aby urząd w Twoim miejscu zamieszkania świadczył usługi drogą elektroniczną?
Tak
Nie
Nie wiem
Subskrypcja
podaj swój adres e-mail

Akty prawne

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz.1198)

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565)

 

Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 r. Nr 130, poz. 1450)

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204)

 

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym(Dz.U. 2002 Nr 126, poz.1068)

 

Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz. 1385)

 

Rozporządzenie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010 (Dz. U. 2007 Nr 61, poz.415)

 

Rozporządzenie z dnia 30 października 2006 roku w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 Nr 206, poz.1517)

 

Rozporządzenie z dnia 30 października 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 Nr 206, poz.1518)

 

Rozporządzenie z 2 listopada 2006 roku w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatyczncyh nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 Nr 206, poz. 1519)

 

Rozporządzenie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznym podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200, poz. 1651)

 

Rozporządzenie z dnia 11 października 2005 roku w sprawie wymagań dla systemów teleinformatyczncyh (Dz.U. 2005 Nr 212, poz.1766)

 

Ustawa o Zmianie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560)

Wyszukiwarka
wyszukaj na stronie
  copyright © 2007 by IRSI Pozycjonowanie  |  CMS   powered by Edito
 
Cyfrowy Urząd - e-government - elektroniczna administracja