Menu
Ankieta
Czy chciałbyś, aby urząd w Twoim miejscu zamieszkania świadczył usługi drogą elektroniczną?
Tak
Nie
Nie wiem
Subskrypcja
podaj swój adres e-mail

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 został przygotowany w MSWiA, a następnie przekazany do zaopiniowania przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. W dniu 5 lipca 2007 roku minął termin zgłaszania uwag i komentarzy do projektu. Nadrzędnym celem tego dokumentu jest przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez informatyzację państwa oraz kształtowanie społeczeństwa informacyjnego, coraz częściej zwanego społeczeństwem opartym na wiedzy. Idea społeczeństwa informacyjnego jest ściśle związana z dostępem do informacji za pomocą narzędzia jakim jest Internet. Zagadnienia te wiążą się z pojęciem zarządzania informacją, a więc jej poszukiwaniem, przetwarzaniem i kierowaniem do właściwego odbiorcy. Dlatego tak istotne jest zapewnienie dostępu do informacji każdemu, w każdym miejscu i o każdym czasie.

 

Projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego określa działania priorytetowe na lata 2007 - 2013:

1. Usuwanie barier prawnych i wspieranie budowy i wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostępowej do Internetu,

2. Usprawnienie działania instytucji rządowych i samorządowych przy wsparciu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,

3. Koordynacja procesu informatyzacji administracji publicznej,

4. Upowszechnianie umiejętności informatycznych oraz wzrost wykorzystania ICT w procesie edukacji,

5. Zapewnienie stałego wzrostu poziomu kształcenia specjalistów w zakresie ICT oraz stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w procesach edukacyjnych szkolnictwa wyższego,

6. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce elektronicznej.

Wyszukiwarka
wyszukaj na stronie
  copyright © 2007 by IRSI Pozycjonowanie  |  CMS   powered by Edito
 
Cyfrowy Urząd - e-government - elektroniczna administracja