Menu
Ankieta
Czy chciałbyś, aby urząd w Twoim miejscu zamieszkania świadczył usługi drogą elektroniczną?
Tak
Nie
Nie wiem
Subskrypcja
podaj swój adres e-mail

Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie, przy czym prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu zainteresowanemu.

Urzędowym publikatorem jest Biuletyn Informacji Publicznej – system stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Wdrożenie systemu informatycznego BIP jest inwestycją długofalową, która właściwie przeprowadzona może przynieść wymierne korzyści w postaci zaufania społecznego i obniżenia kosztów funkcjonowania urzędów.

BIP powinien ułatwiać pracę urzędnikom nie zwiększając kosztów związanych z wdrożeniem i eksploatacją, a co najważniejsze musi być zgodny z obowiązującym prawem:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz.1198)

- Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 Nr 10, poz. 68)

- Ustawa o zmianie Ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 23 listopada 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 214, poz. 1806).

W świetle przepisów ustawy, własne strony Biuletynu Informacji Publicznej obowiązane są tworzyć podmioty realizujące zadania publiczne. Wymienione akty prawne wprowadzają nową jakość w zakresie udostępniania obywatelom informacji o działaniach tych organów. BIP każdego organu administracji publicznej jest integralną częścią ogólnopolskiego systemu informacyjnego.  Biuletym Informacji Publicznej ma określoną strukturę i zawiera informacje o:

– Polityce wewnętrznej i zagranicznej,
– Organach władzy publicznej,
– Zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej,
– Danych publicznych,
– Majątku publicznym,
– Inne informacje publiczne .

Niedopełnienie obowiązku ustawowego powoduje sankcje grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawiania wolności do roku – art. 23  Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej.

Wyszukiwarka
wyszukaj na stronie
  copyright © 2007 by IRSI Pozycjonowanie  |  CMS   powered by Edito
 
Cyfrowy Urząd - e-government - elektroniczna administracja