Menu
Wyszukiwarka
wyszukaj na stronie
O nas
Subskrypcja
podaj swój adres e-mail

E-podpis w praktyce

Coraz więcej instytucji umożliwia załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy uźyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego:

1. banki - składanie wniosków oraz dyspozycji (zlecenia przelewów, zmiana danych osobowych) oraz uzyskanie informacji o zmianie konta przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

2. przedsiębiorcy - przesyłanie dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami czy kontrahentami (umowy, raporty, a od 14 lipca 2005 roku również faktury VAT), do wymiany korespondencji pomiędzy pracownikami firmy, której poszczególne oddziały mieszczą się w odległych miejscach.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - elektroniczne przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych poprzez program Płatnik. Obecnie obowiązuje okres przejściowy kiedy honorowany jest zarówno podpis niekwalifikowany  (otrzymywany od ZUS), jak i bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Natomiast od 21 lipca 2008 roku płatnicy składek będą zobligowani do podpisywania dokumentów ubezpieczeniowych wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4. e-Deklaracje - z możliwości składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną mogli dotychczas (od 16 sierpnia 2006 roku) korzystać podatnicy, których roczne przychody netto przekraczały 5 mln euro. Od 1 stycznia 2008 roku zostaną wprowadzone e-deklaracje dla wszystkich podatników,

5. aukcje lub przetargi internetowe (elektroniczne platformy przetargowe),

6.Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro,

7. UFG - zasilanie bazy informatycznej Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (dane o polisach OC i AC oraz zdarzeniach powodujących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC lub AC).

8. Od 1 stycznia 2007 roku Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie podstawowych informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (e-KRS) oraz składanie wniosków rejestrowych, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych.

9. GIODO (Elektroniczna Platforma Komunikacji z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) umożliwiający zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych oraz ich aktualizację.

10. Od 28 czerwca 2007 roku wszystkie Zakłady Opieki Zdrowotnej (projekt e-Zdrowie) mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (w odpowiednim formacie z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego i znacznika czasu).

  copyright © 2007 by IRSI Pozycjonowanie  |  CMS   powered by Edito
 
Cyfrowy Urząd - e-government - elektroniczna administracja