Menu
Wyszukiwarka
wyszukaj na stronie
O nas
Subskrypcja
podaj swój adres e-mail

Jak uzyskać e-podpis

Wcześniejsze zapoznanie się z ofertą (dostępną na stronach www każdego centrum certyfikacji) oraz podjęcie decyzji dotyczącej wyboru rodzaju certyfikatu znacznie oszczędzi czas. Obecnie trzy podmioty świadczą usługi certyfikacyjne:
- Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (www.kir.com.pl)
- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum (www.sigillum.pl)
- Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM (www.certum.pl)

Warunkiem niezbędnym jest zapoznanie się z regulaminem określającym warunki korzystania z certyfikatu, zakres i ograniczenia jego stosowania, oraz odpowiedzialność stron. Możliwe jest wysłanie danych do umowy drogą elektroniczną lub pocztową. Podpisanie umowy wraz z załącznikami następuje zwykle w siedzibie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Przy zakupie wiekszej ilości certyfikatów mozliwe jest podpisanie umowy w siedzibie klienta. Czynności niezbędne do uzyskania certyfikatu:
1. Zapoznanie się z regulaminem/informacją świadczenia usług certyfikacyjnych,
2. Podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych,
3. Wypełnienie wykazu subskrybentów,
4. Odebranie certyfikatu,
5. Dokonanie płatności z tytułu świadczonych usług.

Dla potwierdzenia tożsamości osoby fizycznej konieczny jest dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej konieczne jest potwierdzenie prawa do reprezentacji jednostki. Po sprawdzeniu formalnym zostaje przygotowany certyfikat, który należy odebrać osobiście. Niezbędne jest bowiem potwierdzenie prawidłowości danych zawartych w certyfikacie. Po dokonaniu tych czynności można odebrać inne elementy urządzeń do składania podpisów, czyli:
- kartę kryptograficzną z czytnikiem lub tokenem,
- oprogramowanie umożliwiające współpracę karty z komputerem poprzez czytnik lub token.

Otrzymanie karty (lub tokena) zawierającej klucz prywatny i certyfikatu kończy procedurę wydania certyfikatu.

  copyright © 2007 by IRSI Pozycjonowanie  |  CMS   powered by Edito
 
Cyfrowy Urząd - e-government - elektroniczna administracja